کلاس ها

لیست کلاس های بارثاوا

همه
فرهنگی
0
دبستان
0
متوسطه اول
0
متوسطه دوم
0
کنکوری ها
0
دانشگاهی
0
کلاس آنلاین
0
فنی و مهندسی
0
علوم اجتماعی
0
عمومی کنکور
0
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک
0
دوازدهم رشته تجربی
0
دهمی ها
0
یازدهمی ها
0
هفتمی ها
0
هشتمی ها
0
نهمی ها
0
سوم دبستان
0
چهارم دبستان
0
پنجم دبستان
0
ششم دبستان
0
مدیریت
0
اقتصاد
0
علوم پایه
0
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک
0
یازدهم رشته تجربی
0
دهم رشته ریاضی و فیزیک
0
دهم رشته تجربی
0
60
جلسه
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک

حسابان2

مهربان دکتر هامان حسین زاده

طرح کنکور 99

60
جلسه
دوازدهم رشته تجربی

ریاضی3

مهربان دکتر هامان حسین زاده

طرح کنکور 99

60
جلسه
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک

فیزیک

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

طرح کنکور 99

60
جلسه
دوازدهم رشته تجربی

فیزیک

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

طرح کنکور 99

30
جلسه
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک

هندسه3

مهربان دکتر هامان حسین زاده

طرح کنکور 99

30
جلسه
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک

گسسته

مهربان دکتر هامان حسین زاده

طرح کنکور 99

60
جلسه
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک

شیمی

مهربان مهندس محمد علی توسلی فر

طرح کنکور 99

60
جلسه
دوازدهم رشته تجربی

شیمی

مهربان مهندس محمد علی توسلی فر

طرح کنکور 99

25
جلسه
عمومی کنکور

عربی کنکور

مهربان سید رضا سید موسوی

طرح کنکور 99

35
جلسه
عمومی کنکور

زبان انگلیسی

مهربان دکتر مهرداد اسکویی

طرح کنکور 99

24
جلسه
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

فیزیک

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

24
جلسه
یازدهم رشته تجربی

فیزیک

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

24
جلسه
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

حسابان1

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 99-98

24
جلسه
یازدهم رشته تجربی

ریاضی2

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

شیمی

مهربان مهندس محمد علی توسلی فر

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
یازدهم رشته تجربی

شیمی

مهربان مهندس محمد علی توسلی فر

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
یازدهم رشته تجربی

مثلثات پیشرفته

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

مثلثات پیشرفته

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

آمار و احتمال

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

هندسه2

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 99-98

24
جلسه
دهم رشته ریاضی و فیزیک

فیزیک

مهربانو سماحه صولت تاش

ترم زمستان 99-98

24
جلسه
دهم رشته تجربی

فیزیک

مهربانو سماحه صولت تاش

ترم زمستان 99-98

24
جلسه
دهم رشته ریاضی و فیزیک

شیمی

مهربان مهندس سالار رضوان

ترم زمستان 99-98

24
جلسه
دهم رشته تجربی

شیمی

مهربان مهندس سالار رضوان

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
دهم رشته ریاضی و فیزیک

هندسه1

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
دهم رشته ریاضی و فیزیک

مثلثات جامع

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
دهم رشته تجربی

مثلثات جامع

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

24
جلسه
نهمی ها

ریاضی

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

15
جلسه
نهمی ها

علوم-بخش فیزیک

مهربانو سماحه صولت تاش

ترم زمستان 99-98

36
جلسه
هشتمی ها

ریاضیات پایه

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
هفتمی ها

ریاضیات پایه

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
پنجم دبستان

ریاضیات بنیادین

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
ششم دبستان

ریاضیات بنیادین

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
فرهنگی

شعر و ادبیات

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

36
جلسه
هشتمی ها

ریاضیات پایه

مهربانو سماحه صولت تاش

ترم زمستان 99-98

10
جلسه
سوم دبستان

ریاضیات بنیادین

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

12
جلسه
نهمی ها

مثلثات پایه

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

10
جلسه
نهمی ها

علوم- بخش زیست

مهربانو دکتر فخریه جعفری

ترم زمستان 99-98

24
جلسه
دهم رشته ریاضی و فیزیک

ریاضی

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 99-98

1
جلسه
کلاس آنلاین

کلاس های آنلاین

انجمن علمی انتشاراتی بارثاوا

لینک نرم افزار adoe conect برای حضور در کلاس های آنلاین