کلاس ها

لیست کلاس های بارثاوا

همه
فرهنگی
0
دبستان
0
متوسطه اول
0
متوسطه دوم
0
کنکوری ها
0
دانشگاهی
0
کلاس آنلاین
0
فنی و مهندسی
0
علوم اجتماعی
0
عمومی کنکور
0
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک
0
دوازدهم رشته تجربی
0
دهمی ها
0
یازدهمی ها
0
هفتمی ها
0
هشتمی ها
0
نهمی ها
0
سوم دبستان
0
چهارم دبستان
0
پنجم دبستان
0
ششم دبستان
0
مدیریت
0
اقتصاد
0
علوم پایه
0
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک
0
یازدهم رشته تجربی
0
دهم رشته ریاضی و فیزیک
0
دهم رشته تجربی
0
60
جلسه
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک

حسابان2

مهربان دکتر هامان حسین زاده

طرح کنکور 1401

60
جلسه
دوازدهم رشته تجربی

ریاضی3

مهربان دکتر هامان حسین زاده

طرح کنکور 1401

60
جلسه
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک

فیزیک

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

طرح کنکور 1401

60
جلسه
دوازدهم رشته تجربی

فیزیک

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

طرح کنکور 1401

30
جلسه
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک

هندسه3

مهربان دکتر هامان حسین زاده

طرح کنکور 1401

30
جلسه
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک

گسسته

مهربان دکتر هامان حسین زاده

طرح کنکور 1401

60
جلسه
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک

شیمی

مهربان مهندس محمد علی توسلی فر

طرح کنکور 1401

60
جلسه
دوازدهم رشته تجربی

شیمی

مهربان مهندس محمد علی توسلی فر

طرح کنکور 1401

25
جلسه
عمومی کنکور

عربی کنکور

مهربان سید رضا سید موسوی

طرح کنکور 1401

35
جلسه
عمومی کنکور

زبان انگلیسی

مهربان دکتر مهرداد اسکویی

طرح کنکور 1401

30
جلسه
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

فیزیک

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1400-1401

30
جلسه
یازدهم رشته تجربی

فیزیک

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1401-1400

30
جلسه
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

حسابان1

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 1401-1400

30
جلسه
یازدهم رشته تجربی

ریاضی2

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 1401-1400

15
جلسه
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

شیمی

مهربان مهندس محمد علی توسلی فر

ترم زمستان 1401-1400

15
جلسه
یازدهم رشته تجربی

شیمی

مهربان مهندس محمد علی توسلی فر

ترم زمستان 1401-1400

0
جلسه
یازدهم رشته تجربی

مثلثات پیشرفته

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 1401-1400

0
جلسه
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

مثلثات پیشرفته

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 1401-1400

15
جلسه
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

آمار و احتمال

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 1401-1400

15
جلسه
یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

هندسه2

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 1401-1400

30
جلسه
دهم رشته ریاضی و فیزیک

فیزیک

مهربانو سماحه صولت تاش

ترم زمستان 1401-1400

30
جلسه
دهم رشته تجربی

فیزیک

مهربانو سماحه صولت تاش

ترم زمستان1401-1400

30
جلسه
دهم رشته ریاضی و فیزیک

شیمی

مهربان مهندس سالار رضوان

ترم زمستان 1401-1400

30
جلسه
دهم رشته تجربی

شیمی

مهربان مهندس سالار رضوان

ترم زمستان 1401-1400

15
جلسه
دهم رشته ریاضی و فیزیک

هندسه1

مهربان دکتر هامان حسین زاده

ترم زمستان 1401-1400

15
جلسه
دهم رشته ریاضی و فیزیک

مثلثات جامع

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1401-1400

15
جلسه
دهم رشته تجربی

مثلثات جامع

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1401-1400

30
جلسه
نهمی ها

ریاضی

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1401-1400

0
جلسه
نهمی ها

علوم-بخش فیزیک

مهربانو سماحه صولت تاش

ترم زمستان 1401-1400

0
جلسه
هشتمی ها

ریاضیات پایه

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1401-1400

0
جلسه
هفتمی ها

ریاضیات پایه

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1401-1400

15
جلسه
پنجم دبستان

ریاضیات بنیادین

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1401-1400

15
جلسه
ششم دبستان

ریاضیات بنیادین

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1401-1400

0
جلسه
فرهنگی

شعر و ادبیات

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1401-1400

0
جلسه
هشتمی ها

ریاضیات پایه

مهربانو سماحه صولت تاش

ترم زمستان 1401-1400

0
جلسه
سوم دبستان

ریاضیات بنیادین

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1401-1400

15
جلسه
نهمی ها

مثلثات پایه

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1401-1400

0
جلسه
نهمی ها

علوم- بخش زیست

مهربانو دکتر فخریه جعفری

ترم زمستان 1401-1400

30
جلسه
دهم رشته ریاضی و فیزیک

ریاضی

مهربانو مهندس الیوشا خواجوی

ترم زمستان 1401-1400

1
جلسه
کلاس آنلاین

کلاس های آنلاین

انجمن علمی انتشاراتی بارثاوا

لینک نرم افزار adoe conect برای حضور در کلاس های آنلاین