صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

مهربان مهندس محمد علی توسلی فر

تاریخ عضویت :1398/10/7

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(صنایع پلیمر) دانشگاه صنعتی امیر کبیر با بیش از 15 سال سابقه ی تدریس

رزومه

مدرس شیمی
آقای مهندس محمد علی توسلی فر
 

 کارشناسی مهندسی پلیمر-گرایش صنایع از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)، کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

تدریس در مدارس:
سلام/ شهدای موتلفه اسلامی/ سروش/پارسا/ صالحین
مدرس پروازی شهرستان های مختلف
((با بیش از 15 سال سابقه ی تدریس))